ЕНГСУ-400 (Елементи нагрівальні гнучкі стрічкові)

Електрична нагрівальна стрічка ЕНГЛУ-400 високої потужності для обігріву трубопроводів та резервуарів.

 • Витримує температури до 400°С

 • Випускається з тепловиділенням до 400°С

 • Випускається на робочу напругу - 220

Кількість
Замовити

Особливості

Гнучкий стрічковий нагрівач ЕНГСУ-400 – це промислової якості гнучка нагрівальна стрічка, яка може використовуватися для розігріву та компенсації тепловтрат трубопроводів, резервуарів та іншого технологічного обладнання.

ЕНГСУ-400 – стрічка зі склонитки, просочена органосилікатною композицією, в основі якої знаходяться вісім нагрівальних жил х ніхромового дроту. Нагрівальні дроти мають обмотку зі склонитки з 3-х шарів, внутрішні та проміжні шари склонитки просочені органосилікатною композицією.

Стрічки ЕНГСУ-400 являють собою  закінчені вироби, випускаються тільки вказаних розмірів та потужності та не підлягають нарізанню у розмір. Забороняється потрапляння вологи на нагрівач.

Застосування

Високі робочі температури можуть знадобитися:

·         Будівельна індустрія – підігрів бітуму/асфальту;

·         Лакофарбова промисловість – печі полімеризації;

·         Хімічна промисловість – термопластавтомати, екструдери;

·         Обробка металів – плавлення легкоплавких сплавів;

·         Обігрівання плит пресів, штампів, пресформ, оснащення приладів контактного та конвективного нагріву, у тому числі сушильних та жарових шаф.

Технічні характеристики

Характеристика гнучкого нагрівача           Довжина, м Потужність питома, Вт/м Потужність номінальна, Вт
ЭНГЛУ-400 (220В, використання з терморегулятором)
ЭНГЛУ-400-0,45/220-3,0 3,0 150 450
ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1 4,10 300 1270
ЭНГЛУ-400-1,0/220-5,0 5,00 200 1000
ЭНГЛУ-400-1,7/220-6,1 6,10 279 1700
ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3 8,30 300 2500
ЭНГЛУ-400-2,3/220-9,0 9,00 256 2300
ЭНГЛУ-400-05;1,0;2,0/220-10,0 10,00 50 ; 100 ; 200 500, 1000, 2000
ЭНГЛУ-400-3,5/220-12,0 12,0 292 3500
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 16,80 300 5000
ЭНГЛУ-400-4,72/220-18,0 18,0 262 4720
ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0 20,00 50 ; 100 ; 200 1000, 2000, 4000
ЭНГЛУ-400 (380В, використання з терморегулятором)
ЭНГЛУ-400 -2,15 /380 -7,2 7,2 299 2150
ЭНГЛУ-400-1,94/380-8,0 8,0 243 1940
ЭНГЛУ-400-1,87/380-8,3 8,3 225 1870
ЭНГЛУ-400-1,72/380-9,0 9,0 191 1720
ЭНГЛУ-400-1,55/380-10,0 10,0 155 1550
ЭНГЛУ-400-4,2/380-15,0 15,0 280 4200
ЭНГЛУ-400-3,90/380-16,1 16,1 242 3900
ЭНГЛУ-400-3,14/380-20,0 20,0 157 3140
ЭНГЛУ-400-7,24/380-35,0 35,0 206 7240

Креслення

Подключение

ЭНГЛ-1 с выводами на одном наконечнике

И - нагрівачі з низькотемпературними висновками на одному комутаційному наконечнику (для індивідуального підключення до джерела живлення і підключення до нагрівачів виконання "П"),

ЭНГЛ-1 с выводами на двух наконечниках

П - нагрівачі з низькотемпературними висновками на обох комутаційних наконечниках (для підключення до джерела живлення і між собою)


Фото

Как подобрать

Выбор нагревателей производится на основе теплотехнических расчетов, позволяющих определить потребные мощности на единицу длины обогреваемого трубопровода или поверхности обогреваемого объекта.

Структура условного обозначения конкретного типа нагревателя приведена на схеме (рис. 1).

структура условного обозначения типа нагревателя


Пример записи условного обозначения нагревателя мощностью 0,5; 1; 2 кВт, напряжением 220 В, длиной активной части 10 м с электрической изоляцией нагревательных жил нитью стеклянной ЕС с допустимой температурой на поверхности нагревателя до 400°С.
Элемент нагревательный ЭНГЛУ 400-05; 1,2/220-10Е ТУ 3442-027-03481263-02
то же самое, но с электрической изоляцией нагревательных жил нитью ВМПС с допустимой температурой на поверхности нагревателя до 450°С.
Элемент нагревательный ЭНГЛУ 400-05; 1; 2/220-10В ТУ 3442-027-03481263-02

Примечание. Нагреватель типа ЭНГЛУ 400-9/380-7,28 предназначен только для использования в качестве нагревательного элемента при изготовлении грелок типа ГТЦ.
Oпределение мощности гибких ленточных нагревательных элементов
В данной статье представлены рекомендации по определению мощности нагревателей при обогреве металлических трубопроводов. При обогреве других объектов мощность нагревателей определяется на основании теплотехнических расчетов.

Мощность, необходимая для подогрева трубопровода, зависит от режима подогрева, вида продукта, диаметра трубопровода, разности температур между продуктом и окружающей средой и эффективности теплоизоляции.

В практике наибольшее применение имеют два режима подогрева - непрерывный и периодический.

Непрерывный режим подогрева имеет место при необходимости поддержания определенной температуры продукта, постоянно перекачиваемого по трубопроводу. Мощность нагревателей должна быть достаточной для компенсации тепловых потерь.

Периодический режим характеризуется частыми перерывами перекачки, во время которых температура продукта в трубопроводе снижается до температуры окружающей среды. При периодическом режиме необходимо создать тепловой поток, достаточный для разогрева трубопровода, продукта для компенсации тепловых потерь.

Графики построены для следующих параметров:

 1. толщина теплоизоляции, мм - 25
 2. коэффициент теплопроводности, ккал/м2*ч*°С - 0,04
 3. теплоемкость продукта, ккал/кг - 0,5

Мощность Pe, необходимая для компенсации тепловых потерь 1 метра теплоизолированного трубопровода при непрерывном режиме подогрева в зависимости от разности температур Δt (продукт-окружающая среда). Мощность Ре, необходимая для разогрева одного метра теплоизолированного трубопровода в течение одного часа при периодическом режиме подогрева в зависимости от разности температур Δt (продукт- окружающая среда).При толщине тепловой изоляции большей чем 25 мм, значение мощности следует умножить на коэффициент тепловой изоляции. Значение коэффициента тепловой изоляции приведены в таблице.

Разница температур
между продуктом и
окружающей средой,
°С
Толщина тепловой изоляции, мм
25 38 50 75
1 - 150
150 - 200
1
-
0,8
0,8
0,7
0,7
-
0,5

При установке нагревателей на открытом воздухе значение мощности следует умножить на коэффициент дополнительных потерь -1,15, учитывающий дополнительные потери от воздействия атмосферных осадков, ветра и т.п.

Уменьшение или увеличение времени разогрева при периодическом режиме приводит к пропорциональному увеличению или уменьшению значения установленной мощности нагревателей.

График построен для времени разогрева 1 час.
Рекомендации по выбору типа нагревателей и способа прокладки в случае использования графиков
Мощность определяется по формулам:

1) при режиме компенсации теплопотерь (непрерывный режим), график по рис. 1

P = qc x Kн x Kиз (1)
где:
qc - тепловые потери с метра трубопровода, Вт/м
Kн- коэффициент неучтенных потерь от влияния колебаний напряжения и т.д.
Киз - коэффициент тепловой изоляции (см. табл. 2)
2) при режиме разогрева (периодический режим), график по рис. 2

P = Pе/t + 2/3 x qc x Kн x Kиз (2)
где:
Pc - мощность, потребляемая для разогрева 1 метра трубопровода (график по рис. 2)
t - время разогрева, ч


Выбор типа нагревателя для режима компенсации теплолотерь (непрерывный режим)
рассмотрим на следующем примере:
 • длина трубопровода, м - 100
 • диаметр трубопровода (наружный), мм - 100
 • температура продукта, °С - минус 10
Из графика для диаметра трубопровода 100 мм при Δt = 50-(-10) = 60°С, тепловые потери qc = 50 Вт/м.
По формуле (1) P= qc x Kн x Kиз
где:
Kн принимаем равным 1,2,
Kиз = 1 (по таблице),
P= 50x1,2х1 =60 Вт/м.
Общая мощность нагревателей на весь трубопровод
Pобщ = 60x100 = 6000 Вт.

При выборе нагревателя следует руководствоваться следующими рекомендациями:

 • применять линейный способ прокладки сокращения мест подключения;
 • применять нагреватели максимальной длины;
 • при возможности сокращать номенклатуру нагревателей;
 • выбирать нагреватели с максимальной удельной мощностью.
Для данного примера выбираем нагреватель типа 2 ЭНГЛ-1-1,61/220(180°С)-26,96 в количестве 3-х штук для линейного способа прокладки.

Длина нагревателя будет равна 26,96x3 = 80,88м
Мощность нагревателя равна 1,61 хЗ = 4,83кВт
Не обогреваемым остается участок 100-80,88= 19,12м
Мощность для лого участка должна быть равна 6,0-4,83=1,17кВт

Для обогрева оставшегося участка выбираем нагреватель типа 2ЭНГЛ-1 - 1,32Я20(180°С)-32,96.
Способ прокладки спиральный.
Шаг спирали определяется по формуле:
t = (П x Дн x lm)/(lн2 - lm2)1/2
Дн - наружный диаметр трубопровода, м - 0,1
lн - длина участка трубопровода, м - 19,12
lm - длина нагревателя, м - 32,96
t = (3.14 x 0.1 x 19.12)/(32.962 - 19.122)1/2 = 6.0/(720)1/2 = 0.22 м


Выбор типа нагревателя для режима разогрева
(периодический режим) рассмотрим на следующем примере:
 • длина трубопровода, м - 100
 • диаметр трубопровода (наружный), мм - 100
 • температура продукта,°С - минус 10
Из графика (рис. 1) для диаметра трубопровода 100 мм при Δt = 50-(-10) = 60°С тепловые потери qc = 50 Вт/м.
Из графика (рис. 2) для диаметра трубопровода 100 мм при Δt = 60°С, мощность, потребляемая на разогрев 1 метра трубопровода Pе = 400 Вт/м.
По формуле (2)
P = Pе/t + 2/3 x qc x Kн x Kиз
где:
Кн - принимаем равным 1,2,
Киз = 1 (по табл. 2),
t = 1 ч,
P = 400/1 + 2/3 * 50 * 1.2 * 1 = 440 Вт/м
Общая мощность нагревателей на весь трубопровод
Pобщ = 440x100 = 44000 Вт.

Для данного примера выбираем нагреватель типа 2 ЭНГЛ-1-2,08/220(180°С)-20,88.
Определяем необходимое количество нагревателей 44000:2080 = 21,15
Для монтажа берем 22 нагревателя. Суммарная мощность нагревателей 22 х 2080 = 45760 Вт.
Шаг спирали для намотки 22 нагревателей
= (3,14 x 0.1 x 100)/((20.88 x 22)2 - 1002)1/2 = 31.4/(211012 - 10000)1/2 = 31.4/448.3 = 0.07м

Монтаж и эксплуатация

Подготовка к монтажу нагревателей.
 • Обогреваемые поверхности должны быть тщательно очищены, заусеницы и наплывы сварки удалены.
 • С целью повышения сроков службы обогреваемого оборудования, поверхности должны быть покрыты двумя-тремя слоями анти¬ коррозийного жаростойкого покрытия из органосиликатных материалов ОС 82-05; ТУ.84-72578.
Монтаж.
Монтаж и эксплуатация нагревателя разрешается при условии использования терморегулятора для ограничения рабочей t° на поверхности нагревателя выше 400°С.

 • Перед установкой нагреватели проверяют на отсутствие возможных повреждений, а также на соответствие паспортным данным.
 • Конец нагревателя с низкотемпературными выводами закрепляется стеклолентой, после чего активную часть нагревателя с легким натягом обматывают вокруг обогреваемого объекта или прокладывают линейно вдоль него. Второй конец нагревателя также фиксируется стеклолентой.
  Примечание. Низкотемпературный вывод по возможности необходимо монтировать в нижней части обогреваемого объекта с целью снижения воздействия на него теплового потока.
 • На вертикальных участках трубопроводов нагреватели монтируют только спиральной намоткой.
 • При линейной прокладке нагреватели фиксируются стекло- лентой с шагом не более 0,5 м.
 • После монтажа проверяется сопротивление изоляции нагревателей относительно обогреваемого объекта. Величина сопротивления должна быть не менее 1 МОм.
 • Произвести монтаж теплоизоляции и обшивку защитными оболочками.
  Примечание. Теплоизоляция должна быть устойчива на рабочие температуры (400° С).
 • Защитные оболочки заземлить.
Варианты монтажа
Вариант No1. Монтаж нагревателей на трубах линейно и спирально:
Монтаж гибких ленточных нагревателей ЭНГЛ-1 на трубах линейно и спирально
1 - Нагреватель, 2 - Стеклолента
Вариант No2. Монтаж нагревателей на фланцах трубопровода:
Монтаж гибких ленточных нагревателей ЭНГЛ-1 на трубах линейно и спирально
1 - Нагреватель, 2 - Стеклолента, 3 - Алюминиевая лента
Вариант No3. Монтаж нагревателей на отпускном коллекторе резервуара:
Монтаж гибких ленточных нагревателей ЭНГЛ-1 на фланцах трубопровода
1,2 - Нагреватели, 3 - Стеклолента, 4 - Алюминиевая лента
Вариант No 4. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах и запорной арматуре:
Монтаж гибких ленточных нагревателей ЭНГЛ-1 на трубопроводах и запорной арматуре
1 - Нагреватель, 2 - Теплоизоляция, 3 - Защитная металлическая оболочка
Вариант No5. Вариант подключения нагревателей к коробке с установкой монометрического электроконтактного термометра:
Монтаж гибких ленточных нагревателей ЭНГЛ-1 к коробке с установкой монометрического электроконтактного термометра
1 - Нагреватель, 2 - Термобаллон, 3 - Монометрический термометр, 4 - Клеммная коробка, 5 - Металлорукав.


Доставка

Завдяки наявності складу ми пропунуємо швидкі відправки усіх товарних позицій, що є в наявності. Ми пропонуємо наступні варіанти доставки по Україні: Самовивіз зі складу у м Одеса; Кур'єрська доставка товара ЕНГСУ-400 (Елементи нагрівальні гнучкі стрічкові) на Вашу адресу; Доставка транспортною компанією в будь-яке місто України

ЕНГСУ-400 (Елементи нагрівальні гнучкі стрічкові) з доставкою в будь-яке місто України за короткий час. Швідки відправки товару зі складу в Одесі в усі міста України: Київ, Харків, Днепр, Львів, Миколаїв, Маріуполь, Вінниця, Херсон, Полтава, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький, Чернівці, Рівне, Кіровоград, Івано-Франківськ, Тернопіль , Луцьк, Ужгород та інші областні та сільскі місцевості де є віділення Новой почти, УкрПочти або іншого оператора транспортной компаній.

Замовити ЕНГСУ-400 (Елементи нагрівальні гнучкі стрічкові) В Iнтмакс з доставкою по всій Україні.

Вказати зручний спосіб доставки необхідно при оформленні замовлення товару (докладна адреса та контактні дані Вашої компанії).

Залишились питання?

Заповніть форму і ми відповімо на всі питання: